click just click for source read article spyware for cell phones free continue reading

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yönetmeliği ile tanımlanmış; en son yasal düzenlemelere göre 1 işçinin dahi çalıştığı sanayiden sayılan ve sayılmayan her türlü iş yerine; iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan kuruluşlardır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Tebliği” 25 Kasım 2009 tarih ve 27417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

bilecikada@bilecikadaosgb.com.tr

Bilecik Ada Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

BİLECİK ADA OSGB İş Güvenliği, İş sağlığı alanında her türlü çözümü bünyesinde barındırmaktadır. Ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, Teknik Bilirkişilik gibi alanlarda danışmanlık hizmetleri vermektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandı. Ancak yasadan önce çıkan ve uygulamaya yönelik olan çok sayıda yönetmelik, tüzük ve tebliğ de mevcut. İSG mevzuatını oluşturan bu resmi belgelerin tümüne İSG mevzuatı linki aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Ayrıca Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin yasal konumunu açıklayan yönetmeliğe de Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik linkinden erişebilirsiniz. Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminden hizmet almanın en büyük avantajı sorumluluğun da devredilecek olmasıdır.
Hizmetlerimiz İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti Risk Değerlendirmesi Sağlık ve Güvenlik Planı / Dokümanı İş Güvenliği Eğitimleri Acil Durum Planı Yangın Güvenliği
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işçi kavramını ortadan kaldırdı, çalışan kavramını hayatımıza soktu. Buna göre genel müdürden en alt seviyedeki çalışana kadar herkes İş Sağlığı ve Güvenliği şemsiyesinin altına girdi. Bu kanunun en büyük amacı Türkiye'nin insan hayatına azami değerin verildiği, iş güvenliği ve çalışan sağlığının herşeyin önünde tutulduğu, gelişmiş ülkeler seviyesine çıkabilmesidir. Bu hedef Bilecik Ada OSGB'nin en büyük motivasyon kaynağıdır.