Yüksekte Çalışma Eğitimi

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin in 5 inci maddesine göre; işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitimler özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir.

Amaç; Yüksekte çalışmalarda karşılaşılabilecek tehlike ve riskler, alınması gereken önlemler konularında çalışanları bilgilendirmek.

Eğitim Konuları;

1-Seyyar merdivenlerde yüksekte çalışma
2-Platform ve merdivenlerle yüksekte çalışma
3-Kaldırma araçları ile yüksekte çalışma
4-Sevkiyat araçları ile yüksekte güvenli çalışma
5-Çatı ve malzeme depolarında yüksekte çalışma
6-İskelelerde yüksekte çalışma
7-Yüksekte çalışmalarda kişisel koruyucu donanım kullanımı