İlkyardım Eğitimi

İlk Yardım: Ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kimseye tıbbı tedavisi yapılıncaya kadar, anında ve olay yerinde çevre imkânlarından veya ilk yardım çantasından yararlanılarak yerine getirilen hayat kurtarmaya yönelik, geçici ve ilaç kullanmadan yapılan uygulamalardır.

İlkyardım yönetmeliğine göre ilkyardım eğitim konuları:
Genel ilkyardım bilgileri, temel yaşam desteği ve havayolu tıkanıklığında ilkyardım, bilinç bozukluklarında ilkyardım, kanamalar, şok ve göğüs ağrısında ilkyardım, yaralanmalarda ilkyardım, boğulmalarda ilkyardım, kırık, çıkık, burkulmalarda ilkyardım, acil taşıma teknikleri, böcek sokmaları ve hayvan ısırıklarında ilkyardım, zehirlenmelerde ilkyardım, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilkyardım, göz, kulak, buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım

İlkyardım yönetmeliğinin 19. Maddesine göre iş sağlığı ve güvenliği kapsamında;
a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,
b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı, bulundurması zorunludur.