Uygulamalı Yangın Eğitimi Ve Tatbikatı

Amaç: Yangın çıkmaması için gerekli önlemlerin alınması ve olası yangın durumlarında yapılması gerekenler ve tahliye konusunda yardımcı olmaktır. Ayrıca olası bir yangın durumunda bina içerisindeki mevcut ekipmanla yangına en uygun şekilde müdahale etmek konusunda gerek teorik gerekse uygulamalı eğitimler vermektir.

Eğitim Konuları:

-Yangın nedir-Yanıcı-Yakıcı maddeler-Yangın çeşitleri
-Yangın sınıflandırılması-Yangın nedenleri
-Yangından korunma yöntemleri-Yangın söndürme metodları
-Yangın söndürmede kullanılan maddeler-Yangın ekipmanları
-Yangın uyarı sistemleri-Yangın türleri
-Patlama nedir
-Patlama tehlikeleri
-Patlayıcı ortam riskleri ve korunma yöntemleri
-Parlayıcı maddeler-Patlayıcı maddeler
-Patlamadan korunma teknik ve tedbirler
-Patlamadan korunmada organizasyonel tedbirler