Acil Durum Eğitimi Ve Tatbikatı

Amaç: Acil durum anında karşılaşılabilecek olaylara karşı en kısa sürede gerekli önlemlerin alınması ve olası afet durumlarında yapılması gerekenler ve tahliye konusunda yardımcı olmaktır.

Eğitim Konuları :
1. Genel konular
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İlkyardım

2. Doğal Afetler
a)Yangın ve Patlamalar
b) Deprem
c)Yıldırım
ç)Sel
d)Fırtına

3.Teknik Konular
a) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
b) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
c) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
ç) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
d) Tahliye ve kurtarma