İş Sağlığı Ve İşyeri Hekimliği Hizmetleri

İşe Giriş Muayenesi-Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Raporu
İşyerlerinde çalışacak işçilerin, işe girişlerinde ve işin niteliğine, şartlarına göre bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı oldukları; fiziki muayene, gerektiğinde de laboratuar bulgurlarına dayanılarak hazırlanan hekim raporu ile belirlenmektedir.

Akciğer Grafisi
Akciğer grafileri(35×35ölçülerinde) radyoloji uzmanınca değerlendirilerek, raporlandırılmakta ve işletmeye teslim edilmektedir.

Solunum Fonksiyon Testi
Kişilerin uygun şartlarda solunum fonksiyonlarını ve kapasitelerini ölçmeye yarayan testtir. Kimyasal maddeler, çeşitli gazlar, toz ve dumana maruz kalma sonucu akciğer hastalıklarına yakalanma riskinin değerlendirilmesi amacıyla uygulanır.

Odyometri Testi
Odyometri testi; kişilerin uygun şartlarda odyometri cihazı ile işitme fonksiyonlarını ve kapasitelerini değerlendirmek için yapılan işitme testidir.

Tetanoz Aşıları
Tetanoz aşısı kas içine uygulanır, canlı aşı olmadığı için oluşturduğu bağışıklık zamanla azalır. Bu nedenle tekrar doz uygulaması gerekir.